ตรวจงวดงานก่อสร้างงวดที่ ๒๑

    วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชประสิทธิคุณ,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมตรวจรับพัสดุ การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น  ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ งาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ตรวจงานงวดที่ ๒๑ ณ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโดจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานแล้ว ดังนี้
งวดที่ ๒๑
- งานปูพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานติดตั้งฝ้าเพดานและฝ้าสเต็ปหลุมชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
- งานติดตั้งโคมไฟ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- งานทาสีรองพื้นภายนอก แล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
- งานโครงเคร่าไม้กรุเสาและผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 155 ครั้ง