ตั้งองค์กฐิน มจร

    วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ พุทธศาสนิกชน และบุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัย ตั้งองค์กฐิน รับบริจาคบริวารกฐิน เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างมหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ รับฟังการแสดงธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ โดย พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ. และ พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 61 ครั้ง