ทอดกฐินสามัคคีศูนย์ปฏิบัติธรรม

    วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลังบุญ พลังศรัทธา ทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔
   คุณพ่อประยูร-คุณแม่สมดี มีภักดี พร้อมครอบครัว ประธานร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ พุทธศาสนิกชน และบุคลากรวิทยาเขตขอนแก่น  ทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔ ทอดถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัฒนบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง