ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯพบรองอธิการบดี

   วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ท่าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว และดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้ากราบคารวะท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงในโอกาสที่ท่านที่ปรึกษาฯ มาราชการที่จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ท่านรองอธิการบดีได้มอบหลวงพ่อพระลับให้แก่ท่านที่ปรึกษาและคณะ ณ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 19 ครั้ง