เจริญพระพุทธมนต์เจ้าคุณพระ

   คณะสงฆ์ภาค ๙ (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด” ร่วมกับภาคส่วนราชการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
   การนี้ พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น คณะสงฆ์ ภาคส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธี ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 40 ครั้ง