ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

    วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕, เลขานุการคณะอนุกรรมการโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข, ประธานคณะทำงานศูนย์ประสานงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหารนำโดย นายนิติวัทธน์ นิธินันท์ธาร นายก อบต. บ้านขาม, นายพล รัตนวงศ์สวัสดิ์ ปลัด อบต. พร้อมด้วย รองนายก อบต. บ้านขาม เลขานุการนายกฯ ,ฝ่ายปกครอง มีนายประภาส คำพระแย กำนันตำบลบ้านขาม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขามหมู่ที่ ๒, บ้านหัวดงหมู่ที่ ๑๐,๑๔ , บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านขาม อ.น้ำพอง นักบริบาลชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ที่ ๑๐, ๑๔ และบ้านขาม หมู่ที่ ๑,๒,๑๕ และ ๑๖ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๕ ราย
   การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงคนเฝ้าไข้ บางเคสป่วยมาแล้วเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะสงฆ์จึงร่วมกันหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐต่อไป
จึงขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 39 ครั้ง