แม่บ้านมหาดไทยสัญจร

   วันที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่วมกิจกรรม ตรวจเยี่ยมแม่บ้าน และปลูกต้นไม้ ชมภาพจิตรกรรมภายในบนหอสิมโบสถ์ ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ​ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาศตรวจเยี่ยมใต้โครงการ "แม่บ้านมหาดไทยสัญจร ๔ ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" ณ วัดไตรประสิทธิ์ บ้านหัวถนน ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง