กิจกรรมวันวิสาขบูชา

   วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ บุญคึดฮ่ำนำฮอยพระพุทธเจ้า (Buddhist Festival : Vesak Day) มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรม “วันวิสาขบูชา” เช่น
- แข่งขันประกวดวาดภาพ “วิสาขบูชา: วันสันติภาพโลก”
- แข่งขันตอบปัญหา แฟนพันธุ์แท้ “วิสาขบูชา”
และกิจกรรมทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง