พิธียกยอดฉัตรฯ

   เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ บุญคึดฮ่ำนำฮอยพระพุทธเจ้า (Buddhist Festival : Vesak Day) และ พิธียกยอดฉัตรเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) นภศูลพระปรางค์ ๔ ทิศ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา มีการจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการออนไลน์เรื่อง “บุญคึดฮ่ำนำฮอยพระพุทธเจ้า (Buddhist Festival : Vesak Day)” รับฟังปาฐกถาธรรมหัวข้อ “วิสาขบูชา : วันสันติภาพโลก” โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญกรุงเทพฯ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง และอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผ่านระบบออนไลน์) และกิจกรรมการประกวด มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมหกรรม “วันวิสาขบูชา” เช่น แข่งขันประกวดวาดภาพ “วิสาขบูชา: วันสันติภาพโลก”, แข่งขันตอบปัญหา แฟนพันธุ์แท้ “วิสาขบูชา”, แข่งขันประกวดขันหมากเบ็ง, แข่งขันการเล่านิทานธรรมภาษาถิ่น (อีสาน) และมีกิจกรรมทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชา

   วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวัชรเมธี, ดร. เจ้าคณะภาค ๙, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธียกยอดฉัตรเจดีย์พุ¬ทธคยา (จำลอง) นภศูลพระปรางค์ ๔ ทิศ มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ ณ มหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 33 ครั้ง