บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

   วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงพร้อมใจร่วมบันทึกเทปฯ ถวายพระพรต่อพระองค์ท่าน ในครั้งนี้ ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง