กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

   วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับโลก ๑,๑๐๐ ต้น พร้อมนี้ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย พระปริยัติวรานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเลขานุการวัดสระเกศฯ, พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู, พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวรารามฯ ร่วมปลูกป่า ในภาคเช้า ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนา ม จ ร วัดกู่มิถิลา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ภาคบ่าย ณ วัดป่าชัยมงคล บ้านดอนกู่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 26 ครั้ง