แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

   เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าและนิสิต ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ) ป.ธ.๔ น.ธ.เอก พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม ตำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
   การนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ,เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระมหาเถระ พระเถระ ศิษยานุศิษย์ ได้แก่ พระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร,พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระครูรัตนทีปภิบาล ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง เจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 16 ครั้ง