พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล

   วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างศาลาสมเด็จพรุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๕๔ ปี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 21 ครั้ง