พิธีเปิดอาคารเรียนรวม

   วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน​ 2565​ เวลา​ 12.39 น.​ พระเดชพระคุณเจ้าประคุณ​สมเด็จพระมหารัชชมงคลมุนี​ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง​ กรรมการมหาเถรสมาคม​ วัดไตรมิตรวิทยาราม​ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนรวมพระเทพศาสนาภิบาลของวิทยาลัย​สงฆ์​พุทธ​ปัญญาศรีทวาราวดี​ จ.นครปฐม​ โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14​ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ​ และคณะผู้บริหารคณาจารย์​ทั้งจากส่วนกลางโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรบัณฑิต​รศ., ดร.องค์อธิการบดีและส่วนวิทยาลัยสงฆ์พุทธ​ปัญญาศรีทวาราวดี​ นิสิต​ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์​ ผู้ว่าราชการข้าราชการ​ จังหวัดนครปฐม​ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ​ ตลอดทั้งประชาชนพุทธ​บริษัท​ทั่วไป

   การนี้ท่านเจ้าคุณพระ​โสภณ​พัฒน​บัณฑิต​, รศ. ดร.​ รองอธิการบดี​ มจร​ วิทยาเขต​ขอนแก่น​ ได้เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย
ภาพ,ข่าว โดย พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ, ดร. ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 23 ครั้ง