บันทึกเทปฯ ถวายพระพร

   วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาด พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
   เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมพระขนมพรรษา ขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดชอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 14 ครั้ง