ประกวดราคาซื้อรถตู้มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 20 ครั้ง