สนง.วิทยาเขตถวายมุทิตา

สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เข้ากราบถวายมุทิตา ต่อเจ้าคุณอาจารย์พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. ในโอกาสได้รับตั้งแต่งให้ดำรงค์ตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น สมัยที่ ๖ (ปีที่ ๒๑) โดยมี นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.เรียงดาว ทวชาลี รอง ผอ.สนง.วิทยาเขตขอนแก่น ผอ.ส่วนฯ บุคลากร ร่วมถวายมุทิตาในครั้งนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง