ประชุมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

   วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบโอวาทแก่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จากหนกลาง หนเหนือ หนใต้ และหนตะวันออก พร้อมทั้งเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการฯ ทั่วสังฆมณฑล
   ในการนี้ หนตะวันออก โดยมีท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.เลขานุการและอนุกรรมการ และพระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก พร้อมด้วยพระศรีปริยัติธาดา ผศ.ดร. รจจ.บุรีรัมย์ อนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมด้วย
(ข่าวโดย: พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ.ดร.)


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง