ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถระสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ เมตตามอบหมายให้  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ประจำจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
   การนี้ ยังได้รับควาเมตตาจาก พระพรหมวัชรเมธี  เจ้าคณะภาค ๙,  พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ให้การส่งเสริมสนับสนุน และได้มอบหมายให้  พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.,ดร.   รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดเทพนิมิตวนาราม บ้านพรหมนิมิตร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 31 ครั้ง