เยี่ยมหน่วยสอบธรรมสนามหลวง

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาออกเยี่ยมหน่วยสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๙ จำนวน ๔ สนามสอบได้แก่
๑.วัดท่ากระบือ อำเภอภูผ้าม่าน  
๒.วัดแจ้งสว่างนอก  
๓.วัดบึงบาลประดิษฐ์  และ
๔.วัดสระแก้ว  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 30 ครั้ง