เจ้าคณะภาค ๙ มอบสิ่งของ

   วันที่ ๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เมตตามอบของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ สิ่งของอุปโภค บริโภค แก่คณะสงฆ์ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ พระอารามหลวง


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 18 ครั้ง