ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในนามศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ประจำจังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านแจ้งกระหนวน ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยจำนวน ๑๒๐ ชุด
   การนี้ ได้รับควาเมตตาจาก พระพรหมวัชรเมธี  เจ้าคณะภาค ๙,  พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูอรรถสารเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนในครั้งนี้


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 15 ครั้ง