พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูอรรถสารเมธี

   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น. พระโสภณพัฒบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย พระครูอรรถสารเมธี,ดร. อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,อดีตเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม,อดีตบุคลากร มจร วิทยาเขตขอนแก่น ณ ศาลามงคลวุฒิสาร วัดวุฒาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 9 ครั้ง