นิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้าง

   มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดนิทรรศการพุทธศิลป์ล้านช้าง โดยชมรมพระเครื่องพระบูชาร่วมกับชมรมสังคมศึกษา มจร.ขก. จัดแสดงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ เจดีย์มหาจุฬามณีพระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

   ภายในเจดีย์มีการจัดแสดงพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง จำนวน 100 องค์ ประกอบด้วยพระพุทธรูปไม้แกะสลักทั้งเก่าและใหม่ และพระพุทธรูปโลหะ เงิน สำริด ทองเหลือง ทองแดงฯ โดยได้รับเมตตาจากพระมหาเถระเข้าร่วมชมนิทรรศการ เช่น พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระราชพรหมจริยคุณ จจ.ร้อยเอ็ด พระศรีปรัติธาดา รจจ.บุรีรัมย์ พระอุดมปัญญาภรณ์ รจจ.ยโสธร พระศรีญาณวงศ์ รจจ.หนองคาย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รจจ.ขอนแก่น รองอธิการบดี มจร.ขก. ฯลฯ และประชาชนผู้มีความศรัทธาและความสนใจในพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างจำนวน 400 คน


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 13 ครั้ง