ผู้ว่าฯ เยี่ยม มจร ขอนแก่น

วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 99 ครั้ง