เทศนาธรรมประจำวันพระ

   วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น นำโดยรศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รก. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, สถาบันวิปัสสนาธุระ, สมาชิกชมรมรวมพลคนพุทธ, พุทธศาสนิกชน และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม ร่วมฟังธรรมเทศนา และเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์ร่วมกัน ในโครงการเทศนาธรรมประจำวันพระ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "นาถกรณธรรมกถา" ว่าด้วยธรรมสร้างที่พึ่ง โดยพระมหากิตติ กิตติเมธี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ลานธรรมศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 123 ครั้ง