ถวายพระพรชัยมงคล

   วันที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ วลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระเดชพระคุณพระราชประสิทธิคุณ, ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, คณะสงฆ์
   การนี้ นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นำหน่วยงานภาครัฐ ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   และเวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะสงฆ์วัดธาตุ พระอารามหลวง เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 58 ครั้ง