สวดมนต์ข้ามปี

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี มีเทศน์ มีทอร์ค มีท่อง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 -1 มกราคม 2566 ณ ลานบุญลานปัญญา มหาจุฬามณีเจดีย์ พระพรหมวัชรเมธี ประชาสรรค์มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง