พิธีทำบุญวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๖๖

  วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีทำบุญวาระดิถีขึ้นปีใหม่ รับพรจากผู้บริหาร และจับฉลากของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ สำหลับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 78 ครั้ง