อบรมพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่

   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. มอบหมายให้ พระสมุห์ธีระพงษ์ นรินฺโท,ดร.  ผอ.ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธาน และ ‍วิทยากร ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม วิทยาเขตขอนแก่น (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) ดำเนินการคัดเลือกและอบรมพระสอนศีลธรรมบรรจุใหม่ ได้ฝึกอบรมบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการสอน  และการทำใบรายงานปฏิบัติการสอน

ภาพ/ข่าว : ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง