หลักสูตร ป.สบ.ออกประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มีนาคม 2566 หลักสูตร ป.สบ. ออกประชาสัมพันธ์แนะแนว
- เวลา 09.00 น. ที่ เทศบาลเมืองศิลา อ.เมืองขอนแก่น
- เวลา 11:00 น. ที่ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
- เวลา 14:30 น ที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 ด้วยทาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะจัดโครงการอบรมสมาธิภาวนาทางพุทธศาสนาเพื่อบำบัดโรค ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 (อบรมฟรีไม่ค่าใช้จ่าย)  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจเข้าอบรมในโครงการ  และในนามอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.สบ.และตัวแทนเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ท่าน นายกเทศมนตรีเมืองศิลา และนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ และจะส่งบุคลากรของท่านเข้าอบรม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 100 ครั้ง