กิจกรรมวันมาฆบูชา

   วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ดร.บุญสันต์ ศรีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้นำบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน “วันมาฆบูชา” ร่วมกับชุมชน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 84 ครั้ง