กิจกรรมการดีเบตแสดงวิสัยทัศน์

   วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง นายกองค์กรบริหารนิสิต และนายกสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดกิจกรรมการดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต และนายกสโมสรนิสิต เพื่อให้ผู้ลงสมัครได้กล่าวถึงนโยบายในการหาเสียง และแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมรับฟังในกิจกรรม ก่อนการจัดกิจกรรมมีการร้องเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมในการดีเบต
   การดีเบตแสดงวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงแนะนำตัวของผู้ลงสมัคร ช่วงที่สองเป็นช่วง ประชันวิสัยทัศน์และแนะนำนโยบายที่สำคัญ ช่วงที่สามเป็นช่วงถามตอบระหว่างผู้เข้ารับฟังและผู้สมัคร ซึ่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากกลุ่มต่างๆ ก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ประชันภายใต้นโยบายของตน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นองค์ ในการประสานงานระหว่างนิสิตกับคณาจารย์ต่อไป


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 71 ครั้ง