ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

   วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกองบุญแห่งการให้ พร้อมด้วย นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอบ้านไผ่ นายวรรลพ วลัยศรี ปลัดอาวุโส นายภัทรพงศ์ สถิตชล นายกองการบริหารส่วนตำบลหินตั้ง นายจิณณวัตร สมอออน กำนันตำบลหินตั้ง ผู้นำชุมชน 12 หมู่บ้าน และจิตอาสา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์บ้านครอบครัวนายประดิษฐ์ จันดาปึ้ง พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 3,000 บาท โดยกองบุญแห่งการให้จังหวัดขอนแก่น และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยเครือข่าย CSR จังหวัดขอนแก่น ณ บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือเด็กและคนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง จำนวน 2 ราย

ขอบคุณภาพ: สำนักงานพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง