อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการฯ

   วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาบรรยายในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการและพระภิกษุเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ ๑๒ ประจำ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 88 ครั้ง