กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

   วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันตำรวจเอกสิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว  รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒  พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบกิจสาธารณะ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน
   เนื่องในวโรกาส วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒  พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ณ วัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 83 ครั้ง