ทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน

   วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ วัดธาตุ พระอารามหลวง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน "สามเณรบัณฑิต รุ่นที่ ๓" สามเณร จำนวนท ๔๒ รูป ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
   การนี้นางศิริพรรณ อันชื่น อุสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้ามหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 83 ครั้ง