ทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน

   วันที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ วัดธาตุ พระอารามหลวง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อน "สามเณรบัณฑิต รุ่นที่ ๓" สามเณร จำนวนท ๔๒ รูป ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
   การนี้ พ.อ.สุรศักดิ์ สำราญบำรุง รองผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้ามหาจุฬามณีเจดีย์ พุทธชยันตี พระพรหมวัชรเมธีประชาสรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 91 ครั้ง