ระบบการรับสมัครออนไลน์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรับสมัคร   สมัครเรียนที่นี่    คู่มือเข้าศึกษาต่อ

รับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอน
รายละเอียดการสมัคร

พี่ชวนน้อง

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
รายละเอียดโครงการ

มอชมพู

โควตา เพชรดอกอโศก
รายละเอียดโครงการ

เพชรอโศก

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท (สำหรับบรรพชิต)
รายละเอียดโครงการ

โควตา

โควตา ผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม
รายละเอียดโครงการ

เพชรอโศก

โควตามอชมพู เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป
รายละเอียดโครงการ