ระบบการรับสมัครออนไลน์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรับสมัคร   สมัครเรียนที่นี่

รับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอน
รายละเอียดการสมัคร

พี่ชวนน้อง

โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (รอบทั่วไป)
รายละเอียดโครงการ

มอชมพู

โควตา เพชรดอกอโศก
รายละเอียดโครงการ

เพชรอโศก

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศาสนทายาท (สำหรับบรรพชิต)
รายละเอียดโครงการ

โควตา

โควตา ผู้มีความสามารถการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรม
รายละเอียดโครงการ

เพชรอโศก

โควตามอชมพู เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป
รายละเอียดโครงการ