ระบบการรับสมัครออนไลน์

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ ๑     ประกาศรับสมัคร    ดาวน์โหลดใบสมัคร มจร ขอนแก่น   มจร ขอนแก่น  มจร ขอนแก่น  มจร ขอนแก่น