๓๖ ปี การก่อตั้ง ม จ ร ขอนแก่น
แห่งการพัฒนาจิตใจและสังคม
๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
แบบประเมินกิจกรรม    ประกาศผลการแต่งกลอน

เกียรติบัตรสำหรับผู้ร่วมงาน ๓๖ ปีการก่อตั้ง ม จ ร ขอนแก่น

(กรณีที่ระบบแสดงผลช้า กรุณาเลือกช่องทางอื่นที่มีในรายการ)

logo
เขียนคำอวยพร

เกี่ยวกับการจัดงาน

ประวัติวิทยาเขตขอนแก่น

การก่อตั้งวิทยาเขตขอนแก่น อาศัยระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิทยาเขต และตามคำสั่งเจ้าสำนักเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา พระราชสารเวที (เหล่ว สุมโน) เจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง)
รายละเอียด

ความภาคภูมิใจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ เมื่อ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
รายละเอียด

ตราสัญลักษณ์และความหมาย

สัญลักษณ์เลข ๓๖ ในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓ กรอบ สลับเหลื่อมกัน อันหมายถึงญาณทัสนะ ๓ ในอริยสัจ ๔ คือ สัจจญาณ กิจญาณ และกตญาณ ...
รายละเอียด

กำหนดการ

๓๖ ปี การก่อตั้ง ม จ ร ขอนแก่น แห่งการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม
ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

แกลเลอรี่

ภาพเก่า เล่าอดีต ๓๖ ปี ที่ผ่านมาของ ม จ ร ขอนแก่น

...
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น องค์แรก
...
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
...
พระครูปลัดสุกันยา อรุโณ
...
อาคารเรียน มจร ขอนแก่น เดิม
...
อาคารเรียน มจร ขอนแก่น หลังใหม่
...
นิสิต มจร ขอนแก่น ในช่วงทศวรรษแรก
ชมภาพอื่นๆ เพิ่มเติม

กองทุนพัฒนา มจร วิทยาเขตขอนแก่น

"ครบรอบ 36 ปี สร้างทานบารมี"

...

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย

เลขที่ 464 -2-23869-7
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนามหาจุฬาฯ วิทยาเขตขอนแก่น

...

แจ้งยอดบริจาคได้ที่

คลิกแจ้งยอดบริจาค
หรือทางไลน์ 36 ปี มจร ขอนแก่น
กด Link : https://lin.ee/LO8Ztp4

...

ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร่วมทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย
เลขบัญชี 679-6-61342-2
ชื่อบัญชี มหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีเทพเมธีอนุสรณ์ มจร.ขอนแก่น

สถิติการลงทะเบียน

ห้องประชุม ห้องประชุม zoom

ID : 803 033 6636

Passcode : 336636

ติดต่อเรา

สามารถติต่อเราได้ตามช่องทางนี้

Line
Line Official 36 ปี ม จ ร ขอนแก่น
Line Official