ระบบการรับสมัครออนไลน์

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

สมัครเรียน    รายงานตัว
        รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ รอบที่ ๑    ดาวน์โหลดใบสมัคร    ดาวน์โหลดโปสเตอร์    เข้ากลุ่มไลน์สมัครเรียน


เข้ากลุ่มไลน์ --> scan me