ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
136
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 2020-04-06
137
BIG CLEANING DAY #2 2020-04-04
138
ตรวจรับงานอาคารเจดีย์ 2020-04-03
139
ประชุมออนไลน์ร่วมกับส่วนงานทั่วประเทศ 2020-04-01
140
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือจากไวรัสโควิด-๑๙ 2020-04-02
141
กำหนดการสอบข้อสอบกลาง 2020-03-24
142
ประชุมจัดสอบออนไลน์ 2020-03-23
143
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดฯ 2020-04-09
144
พิธียกเสาเอก-เสาโทอาคาผู้ป่วยใน 2020-03-19
145
สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลหลวงปู่ใหญ่ 2020-03-17
146
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ศึกษาดูงาน 2020-03-14
147
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ 2020-03-14
148
โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ 2020-03-14
149
งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วัดธาตุ 2020-03-13
150
ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ 2020-04-01

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง