ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
136
ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2020-02-03
137
ประชุมหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2020-02-01
138
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒ 2020-02-01
139
งานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔ 2020-01-31
140
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET 2020-01-30
141
โครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง 2020-01-28
142
MCU-GET โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-01-27
143
พระธรรมรัตนดิลก, ดร. เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง 2020-01-27
144
ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 2020-01-25
145
เวทีการนำเสนอปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 2020-01-25
146
อบรมการกรอกระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2020-01-24
147
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 2020-01-24
148
เซ็นสัญญาจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2020-01-23
149
ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วส.เลย 2020-01-20
150
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2020-01-22

รวม 158 รายการ : 11 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง