ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
76
การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2020-07-24
77
พิธีไหว้ครู ๒๕๖๓ 2020-07-23
78
ดร.สันทัดเยี่ยมรองอธิการฯ 2020-07-23
79
บันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ 2020-07-22
80
บันทึกเทปถวายพระพร 2020-07-21
81
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ 2020-07-20
82
หลักสูตร รปศ.จัดโครงการใหญ่ 2020-07-18
83
งานวันบุรพาจารย์ 2020-07-18
84
สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-17
85
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2020-07-16
86
นิสิตศึกษาดูงานโรงเรียนโสตศึกษา 2020-07-17
87
พิธีสามีจิกรรมพระมหาเถระ 2020-07-13
88
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2020-07-11
89
พิธีสามีจิกรรมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2020-07-12
90
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2020-07-07

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง