ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
189
พิธีเปิดมอดินแดงเกมส์ 2018-06-02
2
188
วันวิสาขบูชา 2018-05-29
3
187
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2018-05-28
4
186
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติ 2018-05-23
5
185
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2018-05-22
6
184
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2018-05-20
7
183
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2018-05-18
8
182
พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ 2018-05-09
9
181
โครงการสัมมนาและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 2018-05-06
10
180
โครงการสัมมนาและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 2018-05-05
11
179
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-04-12
12
178
พิธีเทปูนหล่อองค์พระพุทธมารวิชัย 2018-04-06
13
177
ประชุมผลการดำเนินงานการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ 2018-03-31
14
176
พิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ 2018-03-29
15
175
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ 2018-03-28

รวม 101 รายการ : 7 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>