ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
46
ตรวจเยี่ยมโครงก่อสร้างฯ 2020-05-21
47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ 2020-05-19
48
ประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุ 2020-05-18
49
รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 2020-05-16
50
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ 2020-05-15
51
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ 2020-05-14
52
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ 2020-05-13
53
โครงการปฐมนิเทศนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจ 2020-05-12
54
ประกาศเรื่องบัตรประจำตัวบุคลากร 2020-05-22
55
มอบเจลล้างมือและหนังสือธรรมะ 2020-05-07
56
โครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19 2020-05-05
57
เปิดป้ายศูนย์คลายทุกข์ 2020-05-01
58
สอบออนไลน์ข้อสอบกลาง รอบที่ ๒ 2020-04-25
59
การประชุมแผนและงบประมาณ 2020-04-23
60
Learn from Home 2020-05-01

รวม 130 รายการ : 9 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง