ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
75
คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสามีจิกรรม 2017-07-16
74
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2017-07-15
73
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2017-07-14
72
พระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จากภาค ๙ ทำสามีจิกรรม 2017-07-11
71
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๕ 2017-07-12
70
ต้อนรับกองแผนงาน (ส่วนกลาง) 2017-07-06
69
ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม 2017-07-08
68
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดนันทิการาม 2017-07-07
67
MOU พุทธมณฑลอีสาน ขอนแก่น 2017-07-07
66
โครงการอบรมการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 2017-07-05
65
พิธีหล่อองค์พระ 2017-07-02
64
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 2017-07-01
63
พิธีอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ 2017-06-30
62
ประชุมวิชาการพุทธศาสนามหายานและเถรวาท 2017-06-30
61
กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๓ 2017-06-29

รวม 112 รายการ : 8 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]