ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
58
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 2017-06-28
57
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนันทิการาม 2017-06-27
56
การเสวนาแนวทางการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในพระสงฆ์ 2017-06-26
55
วิทยาเขตแพร่ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 2017-06-25
54
ศูนย์บัณฑิตจัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-06-25
53
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ 2017-06-25
52
โครงการให้ธรรมให้ทุน 2017-06-23
51
พิธีต้อนรับน้องใหม่ 2017-06-23
50
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2017-06-23
49
โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 2017-06-23
48
พระพรหมเสนาบดี ออกตรวจประเมินและตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนองคาย 2017-06-23
47
คณาจารย์ มจร.ขอนแก่น ร่วมประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการ 2017-06-23
46
พระพรหมเสนาบดี ออกตรวจประเมินและตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 2017-06-23
45
สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิต 2017-06-16
44
พิธรปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม 2017-06-16

รวม 95 รายการ : 7 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ]