ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
203
พิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2018-06-30
2
202
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 2018-06-28
3
201
กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ครั้งที่ ๒ 2018-06-27
4
200
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑ 2018-06-26
5
199
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2018-06-25
6
198
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๕๐ วัน 2018-06-24
7
197
Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561 2018-06-20
8
196
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคสมทบ 2018-06-16
9
195
โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก 2018-06-18
10
194
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 2018-06-14
11
193
การประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2018-06-12
12
192
โครงการปฐิมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2018-06-11
13
191
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2018-06-09
14
190
พิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารปฏิบัติธรรม 2018-06-09
15
189
พิธีเปิดมอดินแดงเกมส์ 2018-06-02

รวม 115 รายการ : 8 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>