ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
197
Homeroom ภาคเรียนที่ 1/2561 2018-06-20
2
196
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคสมทบ 2018-06-16
3
195
โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก 2018-06-18
4
194
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 2018-06-14
5
193
การประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2018-06-12
6
192
โครงการปฐิมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2018-06-11
7
191
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2018-06-09
8
190
พิธียกเสาเอก-เสาโท อาคารปฏิบัติธรรม 2018-06-09
9
189
พิธีเปิดมอดินแดงเกมส์ 2018-06-02
10
188
วันวิสาขบูชา 2018-05-29
11
187
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2018-05-28
12
186
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติ 2018-05-23
13
185
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2018-05-22
14
184
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2018-05-20
15
183
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม 2018-05-18

รวม 109 รายการ : 8 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>