ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ที่
ลำดับข่าว
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
1
152
ประมงขอนแก่นปล่อยปลา 2018-02-14
2
151
สอบภาษาอังกฤษ (TOEIC-Preparation Test) 2018-02-10
3
150
โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการ 2018-02-10
4
149
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนสานฝัน 2018-02-03
5
148
รองอธิการบดีวิทยเขตขอนแก่น ประชุมแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปพระพุทธศานา 2018-02-02
6
147
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑๑ 2018-01-31
7
146
โครงการแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยง 2018-01-30
8
145
โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเข้มแข็ง 2018-01-29
9
144
พิธีอายุวัฒนมงคลพระราชประสิทธิคุณ 2018-01-26
10
143
ตรวจรับการก่อสร้างงวดงานที่ ๑๓-๑๔ 2018-01-25
11
142
กิจกรรม ใจอาสา บริจาคโลหิต 2018-01-23
12
141
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม 2018-01-18
13
140
พิธีประชุมเพลิง หลวงปู่โคกสี 2018-01-20
14
139
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ศึกษาดูงานสาขาวิชาสังคมศึกษา 2018-01-17
15
138
ขบวนรับหีบเพลิงพระรานทาน 2018-01-15

รวม 64 รายการ : 5 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง >>