ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
46
โครงการเตรียมความพร้อมฯ 2020-07-11
47
พิธีสามีจิกรรมรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2020-07-12
48
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2020-07-07
49
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๓ 2020-07-01
50
สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ รอบที่ ๖ 2020-07-01
51
งานสาธารณะสงเคราะห์ 2020-06-29
52
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ป.โท-เอก 2020-06-28
53
HOME ROOM ครั้งที่ ๒ 2020-06-24
54
กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา 2020-06-22
55
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2020-06-22
56
ปลูกต้นไม้มงคลถวายเป็นพุทธบูชา 2020-06-22
57
ประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 2020-06-19
58
อว.สร้างคน สร้างงาน 2020-06-17
59
โครงการแบ่งปันโลหิต 2020-06-18
60
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-17

รวม 158 รายการ : 11 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง