ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
181
งานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔ 2020-01-31
182
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET 2020-01-30
183
โครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง 2020-01-28
184
MCU-GET โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-01-27
185
พระธรรมรัตนดิลก, ดร. เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง 2020-01-27
186
ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 2020-01-25
187
เวทีการนำเสนอปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 2020-01-25
188
อบรมการกรอกระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2020-01-24
189
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 2020-01-24
190
เซ็นสัญญาจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2020-01-23
191
ป.เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา วส.เลย 2020-01-20
192
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ 2020-01-22
193
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามเซ็นสัญญาจ้าง 2020-01-22
194
ประชุมความพร้อมการเปิด ป.เอกสังคมศึกษา 2020-01-20
195
กีฬาดอกอโศกขอนแก่นเกมส์ 2020-01-19

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง