ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
106
กิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาพาทำดี 2020-06-03
107
ประชุมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2020-06-02
108
อบรม ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 2020-06-02
109
ปฐมนิเทศเตรียมฏิบัติการสอน 2020-06-01
110
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล วส.ร้อยเอ็ด 2020-05-30
111
เปิดสอบรอบที่ ๕ 2020-05-30
112
QA WAR ROOM 2 2020-05-29
113
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ 2020-05-27
114
โครงการจัดทำแผนและกลยุทธ์ 2020-05-27
115
ประชุม QA WAR ROOM 2020-05-26
116
ตรวจเยี่ยมโครงก่อสร้างฯ 2020-05-21
117
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ 2020-05-19
118
ประชุมผู้บริหารสถานีวิทยุ 2020-05-18
119
รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 2020-05-16
120
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ 2020-05-15

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง