ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
106
โครงการอบรมและจัดสอบภาษาต่างประเทศ 2020-03-14
107
งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ วัดธาตุ 2020-03-13
108
ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ 2020-04-01
109
หอสมุดแห่งชาติ นำเข้าเอกสารโบราณ 2020-03-27
110
ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก 2020-02-02
111
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกัน 2020-03-19
112
ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด 2020-03-25
113
ประกาศ มจร เรื่อง ประกวดราคา 2020-03-24
114
Big Cleaning day 2020-03-13
115
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 2020-03-13
116
ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2020-03-12
117
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2020-03-11
118
ส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร 2020-03-10
119
พิธีรับใบประกาศนียบัตร จี-เทค 2020-03-08
120
อบรมการออกแบบการวิจัย 2020-03-07

รวม 158 รายการ : 11 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง