ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
106
พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 2020-02-05
107
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ 2020-02-04
108
ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2020-02-03
109
ประชุมหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2020-02-01
110
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒ 2020-02-01
111
งานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่ ๒๔ 2020-01-31
112
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET 2020-01-30
113
โครงการอบรมสุภาพบุรุษไม่ซิ่ง 2020-01-28
114
MCU-GET โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-01-27
115
พระธรรมรัตนดิลก, ดร. เยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง 2020-01-27
116
ตลาดนัดผลงานด้านการปฏิบัติศาสนกิจ 2020-01-25
117
เวทีการนำเสนอปฏิบัติศาสนกิจต้นแบบ 2020-01-25
118
อบรมการกรอกระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 2020-01-24
119
พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 2020-01-24
120
เซ็นสัญญาจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 2020-01-23

รวม 130 รายการ : 9 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง