ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
121
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 2020-03-07
122
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๓ 2020-03-07
123
ประชุมติดตามรายงานวิจัย 2020-03-03
124
โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา 2020-03-03
125
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2020-03-02
126
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 2020-03-01
127
เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2020-02-29
128
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2020-02-29
129
เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต 2020-02-26
130
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 2020-02-25
131
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18
132
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน 2020-02-07
133
ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ 2020-02-05
134
พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 2020-02-05
135
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ 2020-02-04

รวม 158 รายการ : 11 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง