ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
166
โครงการจัดตั้งกองทุนฯ ชมรมสังคมศึกษา 2020-03-03
167
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 2020-03-02
168
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ 2020-03-01
169
เปิดบ้านมอชมพู บ้านความรู้ คู่คุณธรรม 2020-02-29
170
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 2020-02-29
171
เลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต 2020-02-26
172
แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ 2020-02-25
173
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MIS 2020-02-18
174
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงาน 2020-02-07
175
ประชุมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติฯ 2020-02-05
176
พิธีปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 2020-02-05
177
โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๕ 2020-02-04
178
ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2020-02-03
179
ประชุมหลักสูตรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2020-02-01
180
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ ๒ 2020-02-01

รวม 200 รายการ : 14 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง