ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
43
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ 2017-06-16
42
โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม 2017-06-15
41
วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบวัดความรู้ MCU-GET 2017-06-15
40
กิจกรรมโฮมรูม (Home room) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2017-06-15
39
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มจร.กับภารกิจรับใช้สังคม 2017-06-13
38
พิธียกหอถังสูงระบบประปา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 2017-06-08
37
การปฐมนิเทศคณาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2017-06-09
36
การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๓ 2017-06-03
35
มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-05-30
34
โครงการ พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของบุคลากร 2017-05-30
33
พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๐ 2017-05-23
32
เยี่ยม น้องแพรว นิสิตประสบอุบัติเหตุ 2017-05-18
31
โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 2017-05-17
30
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ วันแรก 2017-05-15
29
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ 2017-05-15

รวม 95 รายการ : 7 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ]