ข่าว/กิจกรรมวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่
หัวข้อข่าว
เผยแพร่เมื่อ
61
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2020-06-08
62
จัดสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2020-06-06
63
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวารสาร 2020-06-05
64
กิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาพาทำดี 2020-06-03
65
ประชุมการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2020-06-02
66
อบรม ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 2020-06-02
67
ปฐมนิเทศเตรียมฏิบัติการสอน 2020-06-01
68
โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล วส.ร้อยเอ็ด 2020-05-30
69
เปิดสอบรอบที่ ๕ 2020-05-30
70
QA WAR ROOM 2 2020-05-29
71
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์ 2020-05-27
72
โครงการจัดทำแผนและกลยุทธ์ 2020-05-27
73
ประชุม QA WAR ROOM 2020-05-26
74
ตรวจเยี่ยมโครงก่อสร้างฯ 2020-05-21
75
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ 2020-05-19

รวม 158 รายการ : 11 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
อ่านข่าวย้อนหลัง